Yoga & meditatie

Yoga & Meditatie

Yoga is meer dan 5000 jaar oud en een complete levensleer.

Het is veel meer dan lichaamshoudingen of ademtechnieken. Het is in essentie een pad van zelfrealisatie, dat je allereerst traint in zelfonderzoek en bewustzijn. Je leert je lichaam, gedachten, gevoelens en je handelen te observeren én te trainen zodat je geleidelijk meer bewuste reactiepatronen en routines ontwikkelt.


Ik ben meer dan 8 jaar geschoold in 2 authentieke tradities en geef zowel privé-onderricht, yoga-therapie als wekelijkse lessen in groep en verdiepende trajecten.
Ook bied ik t
raditionele lessen Yoga voor Kinderen aan.

Traditionele yoga geeft kinderen een goede concentratie en standvastigheid in het leven.

Ook kwaliteiten als rust, kracht, geduld, eigenheid en communicatie worden bevorderd.
Daarnaast wordt lichaam en geest sterker en vitaler en kan de energie van het kind gekanaliseerd worden. Zo groeien ze uit tot meer stabiele en unieke volwassenen.


De complete leer van Yoga gidst groot en klein stap voor stap tot meer bekwaamheid in handelen; voor jezelf, je gezondheid, je relaties en in de wereld.


Kom de bijzondere leer van yoga hier ontdekken!


Meer over de tradities

Alle cursussen in groep

Privébegeleiding

Erkend Yogaleraar


Meer dan 8 jaar geschoold  in de technische grondvesten en filosofie van yoga, in anatomie van het bewegingsapparaat, in de algemene fysiologie en haar toepassing in yoga, in de technieken van prânâyâma, mudrâ, diepe relaxatie, meditatie en in Stilte en dit vanuit 2 grote tradities.


Ook ben ik opgeleid in het traditioneel yoga-onderricht voor kinderen en jongeren.
Momenteel ben ik nog doende met een 3-jarige vervolmaking in yoga-therapie.

Yoga leraars met een door de Yogafederatie van de Nederlandstaligen van België (YFNB) erkend diploma bieden een garantie op kwaliteit van de lessen.


De YFNB is stichtend lid van de Europese Yoga Unie en het overkoepelende orgaan dat waakt over de kwaliteit van het onderricht van de duizenden jaren oude yogatraditie uit India.

Meer over de tradities

Traditie Himâlaya


Deze 5000 jaar oude traditie wordt gezien als de eerste meditatieve traditie. Haar kennisoverdracht vindt nog steeds plaats in een ononderbroken erfopvolging volgens het traditionele onderricht, zoals onderwezen door Swâmî Râma en Swâmî Veda Bhâratî. Ze wordt verondersteld het meest uitgebreid te zijn, integraal en allesomvattend. De meest 'gekende' meditatieve praktijken (oa: Vipassana en Transcendente Meditatie (TM)) stammen uit de traditie van de Himâlaya's.

De Himâlaya Traditie combineert een aantal elementen in haar onderricht, waaronder

- de wijsheid van de Yoga Sûtras van Patañjali

- Raja Yoga

- specifieke mondeling overgeleverde instructies en ervaringen.


Ik ben opgeleid in deze traditie sinds 2009, geïnitieerd in 2017 door Swâmî Mâ Râdha Bhâratî en volg nog steeds verdiepend onderricht.

Traditie Krishnâmachârya.


Viniyoga. Het Sanskriete woord 'viniyuj' verwijst naar 'toepassing/gebruik/aanpassing' wat betekent dat elke beoefenaar van yoga zich 'aan dient te passen volgens de eigen mogelijkheden en zo yoga dient toe te passen'. Onze mogelijkheden kunnen elke dag anders zijn en hangen af van leeftijd, lichaam, adem, mentale concentratie, verlangens of andere uitdagingen in je leven. Viniyoga leert studenten hoe ze de technieken van yoga en de yogische tradities kunnen toepassen op een manier die aansluit bij individuele noden, beperkingen en de individuele zoektocht. De term zelf komt uit het geschrift “Yoga Rahasya” van Shrî Nâthamuni (900 A.D).


Krishnâmachârya stamt uit deze familie en was één van de meest invloedrijke yogaleraars ooit. Hij wordt de vader van yoga genoemd. Vele 'stijlen' zoals we die heden ten dage in het Westen kennen, zijn terug te leiden naar hem. Indra Devi, K. Pattabhi Jois (Ashtanga Yoga), B.K.S. Iyengar (Iyengar Yoga) en A.G. Mohan werden oorspronkelijk geschoold door hem. Hij was ook âyurvedisch leraar en de vader van T.K.V. Desikachar, die de viniyoga na zijn dood verder ontwikkelde.


Eén van de leerlingen van T.K.V. Desikachar is Claude Maréchal. Hij onderwees mijn leraar, Flor Stickens, die mij gedurende 8 jaar opgeleid heeft en waarvan ik meer dan 14 jaar les kreeg. Fabienne De Buysere onderwees mij op vlak van yoga voor kinderen en jongeren. T.K.V. Desikachar en zijn zoon Dr. Kausthub Desikachar waren belangrijke gidsen op haar pad.


A.G. Mohan studeerde meer dan 20 jaar bij Krishnâmachârya. Op de foto begeleidt hij Krishnâmarârya tijdens de viering van zijn 100e (!) verjaardag.
Krishnâmacârya overleed op 101-jarige leeftijd (
18-11-1888 – 28-02-1989). A.G. Mohan is tevens geschoold in âyurveda,samkhya, tantra, jyotish.

Momenteel volg ik bij de familie Mohan nog vervolmakend onderricht.


Alle cursussen in groep

Privé-begeleiding