Healings Reiki

Lees hier wat Reiki is en hoe het werkt. U vindt daar ook de info over de cursussen Reiki I, II, III

Energetisch werk omvat technieken die inwerken op het subtiele lichaam.  Dit subtiele lichaam is rechtstreeks verbonden met het fysieke, emotionele en mentale lichaam.

Reiki Behandelingen


Bij een reikibehandeling treedt de beoefenaar op als tussenpersoon voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Deze vindt zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger en zet in gang wat nodig is voor transformatie. Reiki wordt in de westerse opvatting gezien als universele en niet persoonlijke energie; beoefenaars zouden deze energie slechts doorgeven. Het vermogen om energie door te geven heeft volgens hen iedereen, zij het doorgaans nog slechts in geringe mate. De westerse opvatting staat echter in contrast met de originele opvatting van Reiki (!) - daar is de kwaliteit van Reiki afhankelijk van de spirituele ontwikkeling en staat van zijn.  Reiki brengt diepe rust en herverbindt lichaam, geest en ziel. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op prâna en op de nâdî's en chakra's. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en ter versterking van gezondheid en welbevinden. Gesteld wordt dat energiestromen in een lichaam geblokkeerd raken door bv. onverwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke problemen als gevolg. (bron: Wikipedia) 


Een reiki behandeling verloopt erg sereen en wordt liggend gegeven bovenop de kleren.


Sessieduur 1u (behandeltijd 45min), prijs 55€

Voor kinderen duurt een sessie 30min, prijs 28€

Gidsing


Voor wie:

  • met vragen zit omtrent het pad van reiki
  • en/of, met een specifieke levensvraag of spirituele zoektocht zit, en hieromtrent graag gidsing ontvangt


Afspraak 1,5u, prijs 80€

Afspraak 1u, prijs 55€