Privé les

PRIVELES IN COMPLETE YOGA:


Voor wie:


Prijs: zie privebegeleiding, onder maken van een afspraak


Je wordt begeleid vanuit 2 grote, authentieke tradities door een erkend yogaleraar, die meer dan 8 jaar geschoold is. Lees meer over de voordelen van complete yoga.


Shatkarma - 6 zuiverende technieken


De shatkarma's of shatkriya's zijn een aantal kriya's in hatha-yoga die bedoeld zijn voor het reinigen van het menselijke lichaam. De shatkarma's staan beschreven in de Hatha yoga pradipika en dienen voor het reinigen van de ogen, oren, darmen en de maag:

 1. Trataka (en het aanleren van de oogversterkende en zuiverende oefeningen)
 2. Jala Neti neusreiniging
 3. Kapalabhâtî, of vuurademhaling (en het aanleren van de andere prânâyâma's)
 4. Dhauti maagreiniging
 5. Nauli darmreiniging
 6. Basti klysma


De eerste 3 technieken zijn het meest toegankelijk voor 'beginners'. Wie ook de darmreiniging (Laghu Sankhapraksâlana of de lichte darmreiniging) wenst aan te leren, kan hiervoor terecht.Trataka


Met trataka wordt het langdurige staren naar een bepaald punt of een bepaald object bedoeld, zoals het op 1 tot 3 meter afstand staren naar een kaarslicht of een symbool, zonder dat met de oogleden geknipperd wordt. Trataka zou helpen, door met de geprovoceerde tranen de ogen te reinigen, moeheid weg te nemen en het zicht te verbeteren. Naast de reiniging zou de trataka ook de ontwikkeling van de concentratie bevorderen. En wordt van de trataka beweerd dat er het derde oog, ajna chakra, mee geopend zou worden. Voorafgaand worden de oogversterkende en zuiverende oefeningen aangeleerd zoals onderwezen door de traditie van de Himâlaya's. We eindigen met stiltemeditatie volgens deze 5000 jaar oude traditie.


Prijs: zie privebegeleiding, onder maken van een afspraak (reken op 1,5u)


Jala Neti - de neusreiniging

Jala Neti houdt het hoofd helder en voert zwaarte af. Neti staat voor het reinigen van de bovenste luchtwegen en Jala voor water. Met een neti pot gebruik je zout water om het overtollig slijm naar buiten te wassen. Het kan aangezichtspijn en druk die je ervaart bij een holte-ontsteking verminderen en kan ervoor zorgen dat je minder vaak verkoudheden hebt (of er sneller van af raakt; de neus snuiten werkt immers averechts om snel te herstellen van een verkoudheid). De neusreiniging reinigt de neusholte en herstelt het natuurlijke evenwicht. Tranen zijn zout en het slijm in onze neus heeft een bepaalde samenstelling nodig; uit balans leidt het tot sinusitis & verkoudheden. Meer zie de cursus âyurveda. Ook heeft een open neus energetische voordelen: idâ en pingala werken optimaal en prâna/energie kan vrij stromen. In yoga is er een term die dit beschrijft, met name: Sushumnâ. Wanneer sushumnâ stroomt, ben je in een toestand van diepe ontspanning en rust. De chakra's werken optimaal als prâna zich in susumnâ beweegt. Zo kan kundalinî opstijgen richting de kruin. In het jaartraject Studie Achtvoudig Pad en chakra's, bandha's komen deze termen uitvoerig aan bod.  We eindigen met een zuiverende prânâyâma en stiltemeditatie volgens de 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya's.


Prijs: zie privebegeleiding, onder maken van een afspraak (reken op 1,5u)Kapalabâtî - de vuurademhaling


In het jaartraject Studie Achtvoudig Pad en chakra's, bandha's komen onderstaande zuiverende prânâyâma's, met gedetailleerde uitleg, aan bod:

 • Ujjâyî Prânâyâma
 • Anuloma Prânâyâma
 • Viloma Prânâyâma
 • Nâdisodhnam Prânâyâma
 • Bhrâmâri Prânâyâma

 • Kapalabâtî Prânâyâma
 • Bhastrika Prânâyâma


Je kan deze ook privé komen aanleren. Reken dan op 4 sessies van telkens 1u30. Prijs: zie privebegeleiding, onder maken van een afspraak

We bereiden de prânâyâma steeds voor met âsana en relaxatie en eindigen met stiltemeditatie volgens de 5000 jaar oude traditie van de Himâlaya's.